UURIMISTÖÖD JA TEENUSED

EKI pakub järgmisi uurimistöid ja teenuseid

Majanduskonjunktuuri uuringud:

 • Eesti majanduskonjunktuuri analüüsimine ja prognoosimine;
 • Balti riikide majanduskonjunktuuri analüüsimine;
 • maailma majanduskonjunktuuri jälgimine ja analüüsimine Eesti majanduse seisukohalt;
 • majandusharude, sektorite konjunktuuriuuringud;
 • turgude konjunktuuriuuringud.

Tarbijauuringud:

 • tarbijate küsitlused (hoiakute, arvamuste, tarbijakäitumise uurimiseks);
 • fookusgrupi uuringud;
 • tarbijate testimised (kaupade, teenuste ja reklaamide hindamiseks).

Sotsiaalmajanduslikud uuringud:

 • elamumajandusega seotud probleemide uuringud;
 • tööturu probleemidega seotud uuringud.

Hinnauuringud (monitooring, analüüs, prognoos) 

 • toidukaupade
 • mootorikütuste
 • tööstuskaupade ja teenuste osas.

EKI kasutuses on oma informatsiooniallikad

 • tarbijate paneel (1600 perekonda);
 • tööstusettevõtete valim (200 tööstusfirmat erinevatest tööstusharudest);
 • ehitusettevõtete valim (80 suuremat ehitusfirmat);
 • kaubandusettevõtete valim (120 kauplust);
 • teenindusettevõtete valim (280 firmat erinevatest teenindusharudest);
 • majanduseksperdid (21 tuntud pangandus-, rahandus-, tööstus-, kaubandus- ja välismajandusspetsialisti).

EKI koostab ja publitseerib perioodiliselt eesti- ja ingliskeelseid väljaandeid. Näiteks kvartaalselt ilmuv väljaanne "Konjunktuur" alustas ilmumist 1934. a (kuni 1940. aastani), jätkus alates 1966. aastast ja on nüüdseks ilmunud üle 40 aasta. Publikatsioonidest leiavad kasutajad informatsiooni nii Eesti sotsiaal-majandusliku olukorra ja majanduse lühiajaliste arenguprognooside kohta kui ka informatsiooni maailmamajanduse ning konkreetsete turgude kohta.