EESTIKEELSED VÄLJAANDED  

KONJUNKTUUR Ilmub iga kvartali alguses ning annab makrotasandil ülevaate Eesti majanduslikust olukorrast lõppenud kvartalil ning prognoosi lähitulevikuks. KONJUNKTUUR sisaldab kokkuvõtet Eesti tuntud majandusekspertide hinnangutest ja prognoosidest Eesti arengule; majandusbaromeetritest; toidukaupade hinnatrendidest; Eesti jaoks oluliste turgude analüüse. Samuti ka ülevaateid Eesti rahvusvahelisest konkurentsivõimest ja varimajanduse levikust Eestis. 
ISSN 1406-9857

HINNAINFO Ilmub pdf kujul 10 korda aastas (v.a jaanuaris ja juulis). Annab ülevaate Eesti põllumajandussaaduste ja toiduainete hinnatasemetest erinevates müügiahela lõikudes. Kajastamist leiavad Eesti kokkuostu-, tootja-, ning jaehinnad eraldi piima-, liha- ja teraviljasektoris. Lisaks on toodud tähtsamad välisturge iseloomustavad andmed iga eelpoolnimetatud sektori kohta. Kvartaalselt avaldatakse ülevaade EKI toidukorvist ja muutustest.

ALKOHOLITURG Ilmub kord aastas (juunis). EESTI ALKOHOLITURG annab professionaalse ja põhjaliku ülevaate nii alkoholituru nõudlusest kui pakkumisest. Aastaraamatu kasutaja saab ülevaate turul toimunust viimaste aastate vältel. Väljaanne on kujundatud lihtsalt kasutatavate arvudega varustatud graafikute ja tabelitena.

Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:
EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee


INGLISKEELSED VÄLJAANDED

ECONOMIC SURVEY OF BALTIC STATES Ilmub kord kvartalis.
Töö annab võrdleva ülevaate Eesti, Läti ja Leedu majanduslikust arengust ning kaubavahetusest möödunud kvartali jooksul (SKP, tööstus, põllumajandus, kaubandus, väliskaubandus, töötus, palgad, hinnad, pangandus jne). Töö sisaldab tabeleid, graafikuid, jooniseid.
ISSN 140-9873

ECONOMIC INDICATORS OF ESTONIA Ilmub kord kuus (v.a juulikuu). 
Sisaldab Eesti arengut iseloomustavate majanduslike indikaatorite aegridasid (hinnaindeksid, keskmine palk, perede sissetulekud ja väljaminekud, tööpuuduse tase, tööstustoodangu müük, jaemüük, väliskaubandus, pangandus, ettevõtete ja tarbijate kindlustunde indikaatorid).
ISSN 1406-9997

BALTIC FACTS Ilmub kord aastas (detsembris). 
Sisaldab üle 130 joonise, mis tuginedes statistikale annavad võrdleva ülevaate Eesti, Läti, Leedu rahvastiku struktuurist, tööstusest, ehitusest, põllumajandusest, tervishoiust, tarbimisest, hindadest jne eelmise aasta ja käesoleva aasta I poole kohta. Sisaldab majandusbaromeetrid ja -reitinguid ning majanduse arengu prognoose. 
ISSN 1406-9881


Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:

EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee

Tellitud väljaanded saadame tasutud arve korral hiljemalt nädala jooksul nende ilmumisest.