EESTIKEELSED VÄLJAANDED  

KONJUNKTUUR Ilmub iga kvartali alguses.
Annab iga kvartali alguses ülevaate Eesti majanduse hetkeolukorrast ja sisaldab prognoosi lähitulevikuks. Eesti majandusseisu iseloomustavad kord kvartalis tuntud makromajanduseksperdid, ligi 1000 ettevõtte juhid (äribaromeetrid) ja tarbijad (tarbijabaromeeter). Väljaandest leiab ka kokkuvõtteid EKI värsketest uuringutest rahvusvahelise konkurentsivõime, Eesti alkoholituru, varimajanduse ja toidukaupade turu trendide kohta.
ISSN 1406-9857

HINNAINFO Ilmub pdf kujul 10 korda aastas (v.a jaanuaris ja juulis).
Annab kiire ja põhjaliku ülevaate põllumajandussaaduste ja toidukaupade kokkuostu-, tootja- ja tööstusest väljamüügihindadest Eestis, Euroopa Liidus ja maailmas. Samuti jälgitakse jaehinna muutumist Eesti kauplustes ja turgudel. HINNAINFO sisaldab rohkelt värvilisi jooniseid pika- ja lühiajaliste hinnatrendidega, et ülevaate saamine toiduturul toimuvast oleks veelgi kiirem ja lihtsam.

ALKOHOLITURG Ilmub kord aastas (juunis).
Alkoholi turg on üks keerukamaid ja rohkelt vaidlusi tekitav. EKI omab pikaajalist (üle 20 aasta) kogemust selle turu analüüsil ja kord aastas ilmub ülevaade EESTI ALKOHOLITURG. Sellest väljaandest leiab põhjaliku ülevaate alkohoolsete jookide tootmisest, väliskaubandusest, hindadest ja tarbimisest Eestis ja teistes maailma riikides. Väljaandest leiab lugeja ülevaate viimase 5 aasta jooksul turul toimunud muutustest. Arvudega varustatud värvilised graafikud ja tabelid kergendavad oluliselt kasutaja tööd.

Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:
EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee


INGLISKEELSED VÄLJAANDED

ECONOMIC SURVEY OF BALTIC STATES Ilmub kord kvartalis.
Väljaanne annab kord kvartalis operatiivselt võrdleva ülevaate Eesti, Läti ja Leedu majanduslikust arengust kõikide tähtsamate majandusindikaatorite lõikes.
ISSN 140-9873

ECONOMIC INDICATORS OF ESTONIA Ilmub kord kuus (v.a juulikuu). 
Väljaandest leiab lugeja kord kuus kõige olulisemad Eesti majandusarengut iseloomustavad indikaatorid (SKP, hinnaindeksid, palgamuutused, töötuse tase, tööstuse, kaubanduse ja ehituse mahuindeksid, intressimäärad, riigieelarve seis jne) ja samuti koondülevaate konjunktuuribaromeetritest.
ISSN 1406-9997

BALTIC FACTS Ilmub kord aastas (detsembris). 
Annab tervikliku võrdleva ülevaate Eesti, Läti ja Leedu majandusarengust viimase kümnendi jooksul ja ettevõtluskeskkonna üldisest arengutasemest. Väljaandest leiab võrdlevaid andmeid ka teiste Läänemere riikide (Soome, Rootsi, Poola jne) kohta. Lihtsalt loetavate arvudega varustatud graafikute abil saab kasutaja kiiresti pildi iga riigi tugevatest ja nõrkadest külgedest.
ISSN 1406-9881


Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:

EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee

Tellitud väljaanded saadame tasutud arve korral hiljemalt nädala jooksul nende ilmumisest.