KONJUNKTUUR Ilmub iga kvartali alguses.
Annab iga kvartali alguses ülevaate Eesti majanduse hetkeolukorrast ja sisaldab prognoosi lähitulevikuks. Eesti majandusseisu iseloomustavad kord kvartalis tuntud makromajanduseksperdid, ligi 1000 ettevõtte juhid (äribaromeetrid) ja tarbijad (tarbijabaromeeter). Väljaandest leiab ka kokkuvõtteid EKI värsketest uuringutest rahvusvahelise konkurentsivõime, Eesti alkoholituru, varimajanduse ja toidukaupade turu trendide kohta.
ISSN 1406-9857

HINNAINFO Ilmub pdf kujul 10 korda aastas (v.a jaanuaris ja juulis).
Annab kiire ja põhjaliku ülevaate põllumajandussaaduste ja toidukaupade kokkuostu-, tootja- ja tööstusest väljamüügihindadest Eestis, Euroopa Liidus ja maailmas. Samuti jälgitakse jaehinna muutumist Eesti kauplustes ja turgudel. HINNAINFO sisaldab rohkelt värvilisi jooniseid pika- ja lühiajaliste hinnatrendidega, et ülevaate saamine toiduturul toimuvast oleks veelgi kiirem ja lihtsam.

ALKOHOLITURG Ilmub kord aastas (juunis).
Alkoholi turg on üks keerukamaid ja rohkelt vaidlusi tekitav. EKI omab pikaajalist (üle 20 aasta) kogemust selle turu analüüsil ja kord aastas ilmub ülevaade EESTI ALKOHOLITURG. Sellest väljaandest leiab põhjaliku ülevaate alkohoolsete jookide tootmisest, väliskaubandusest, hindadest ja tarbimisest Eestis ja teistes maailma riikides. Väljaandest leiab lugeja ülevaate viimase 5 aasta jooksul turul toimunud muutustest. Arvudega varustatud värvilised graafikud ja tabelid kergendavad oluliselt kasutaja tööd.