KONJUNKTUUR
  
   

Väljaanne KONJUNKTUUR annab iga kvartali alguses operatiivse ülevaate Eesti majandusolukorrast ja prognoosi järgnevaks 6 kuuks. Väljaannet kasutavad oma töös riigi- ja valitsusasutused, pangad, ettevõtete juhid ning analüütikud.

Kord kvartalis ilmuv väljaanne sisaldab järgmist infot:

 • Eesti majandusolukord lõppenud kvartalil ja prognoos eelseisvaks 6 kuuks. Ülevaade baseerub Eesti juhtivate majandusekspertide (20 parimat spetsialisti majanduse erinevatest valdkondadest) koondprognoosil. Tähelepanu all on kõik olulised majandusindikaatorid: majanduse üldolukord, inflatsioonitase, pangalaenu intressimäärad, aktsiahinnad, väliskaubanduse areng, investeeringute olukord, eratarbimine.
 • Tööstus-, ehitus-, kaubandus-, teenindussektori ärikonjunktuuri prognoos järgmiseks 3-6 kuuks (nn äribaromeetrid). Ülevaate aluseks on ligi 1000 ettevõtte tippjuhi igakuised hinnangud ja prognoosid oma ettevõtte olukorra kohta (nõudlus, toodangu maht, tellimuste portfell, tööjõud, arengut takistavad tegurid). Erinevate ärisektorite kindlustunne Eestis ja Euroopa Liidus.
 • Tarbijate kindlustunde analüüs ja prognoos. Tarbijate hinnang oma majanduslikule olukorrale ning ootused Eesti ja oma pere majandusolukorra muutustele järgneva 12 kuu jooksul. Tarbijad prognoosivad tööturu olukorda, inflatsiooni, püsikaupade ostusid, säästukäitumist, pere rahanduslikku olukorda. Põhineb 800 elaniku igakuisel küsitlusel nn tarbijabaromeetril.
 • Tähtsamad majandusnäitajad aastatel 1993-2020 ja prognoos 2021. aastaks. Lühiülevaade Eesti majanduse arengust 19 indikaatori lõikes (sisemajanduse koguprodukt, tarbijahinnaindeks, kaupade ja teenuste eksport-import, tööhõive, palk ja elanike sissetulekud, tööstustoodangu ja jaemüügi mahuindeksid, pankade koondlaenuportfell aasta lõpul jne.).
 • Olulisemate majandusindikaatorite pikaajaline prognoos aastateks 2020-2022
 • Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime reitingud 2020: IMD ja WEF
 • Ülevaated varimajanduse levikust Eestis (varimajanduse osakaal, ümbrikupalgad, illegaalse alkoholi ja tubakatoodete turg)
 • Toidukaupade hinnatrendid Eestis. Toidukorvi maksumuse kvartaalne muutus ja prognoos järgmiseks 3 kuuks
 • Lühikokkuvõtted erinevatest EKI uuringutest aktuaalsetel teemadel
   

Ilmumise sagedus: 4 korda aastas (jaanuar, aprill, juuli, oktoober) 
Eestikeelne ~ 70 lk.

Väljaandega on võimalik tutvuda Konjunktuur_nr_4_(207)_2018_detsember.pdf

Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:
EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee

Tellitud väljaanded saadame tasutud arve korral hiljemalt nädala jooksul nende ilmumisest.

Publikatsioonid