KONJUNKTUUR
  
   

Väljaanne KONJUNKTUUR annab iga kvartali alguses ülevaate Eesti majandusolukorrast ja prognoosi järgnevaks 6 kuuks. Väljaannet kasutavad oma töös riigi- ja valitsusasutused, omavalitsused, pangad, paljude edukate võtete juhid ning analüütikud. 

Kord kvartalis ilmuv väljaanne sisaldab järgmist infot:

 • Eesti majanduse üldolukord lõppenud kvartalil ja prognoos eelseisvaks 6 kuuks. Ülevaade baseerub Eesti juhtivate majandusekspertide (20 parimat spetsialisti majanduse erinevatest valdkondadest) koondprognoosil. Tähelepanu all on kõik olulised majandusindikaatorid: majanduse üldolukord, inflatsioonitase, pangalaenu intressimäärad, aktsiahinnad, väliskaubanduse areng, investeeringute olukord, eratarbimine.
   
 • Tööstus-, ehitus-, kaubandus-, teenindussektori ärikonjunktuuri prognoos järgmiseks 3-6 kuuks (nn äribaromeetrid). Ülevaate aluseks on ligi 1000 ettevõtte tippjuhi igakuised hinnangud ja prognoosid oma ettevõtte olukorra kohta (nõudlus, toodangu maht, tellimuste portfell, tööjõud, arengut takistavad tegurid). Erinevate ärisektorite kindlustunne Eestis ja Euroopa Liidus.
   
 • Tarbijate kindlustunde analüüs ja prognoos. Tarbijate hinnang oma majanduslikule olukorrale ning ootused Eesti ja oma pere majandusolukorra muutustele järgneva 12 kuu jooksul. Tarbijad prognoosivad tööturu olukorda, inflatsiooni, püsikaupade ostusid, säästukäitumist, pere rahanduslikku olukorda. Põhineb 800 elaniku igakuisel küsitlusel nn tarbijabaromeetril.
   
 • Tähtsamad majandusnäitajad aastatel 1993–2018 ja prognoos 2019. aastaks. Lühiülevaade Eesti majanduse arengust 19 indikaatori lõikes (sisemajanduse koguprodukt, tarbijahinnaindeks, kaupade ja teenuste eksport-import, tööhõive, palk ja elanike sissetulekud, tööstustoodangu ja jaemüügi mahuindeksid, pankade koondlaenuportfell aasta lõpul jne).
   
 • Olulisemate majandusindikaatorite pikaajaline prognoos aastateks 2018-2021
   
 • Maailmamajanduse konjunktuur: lühiülevaade maailma majandusolukorrast riikide ja piirkondade lõikes lõppenud kvartalil ja prognoos järgmiseks 6 kuuks.
   
 • Riikide rahvusvaheline konkurentsivõime, reitingud 2018: IMD ja WEF
     
 • Ülevaated varimajanduse levikust Eestis (varimajanduse osakaal, ümbrikupalgad, illegaalne alkoholi ja tubakatoodete turg)
   
 • Toidukaupade hinnatrendid Eestis. Toidukorvi maksumuse kvartaalne muutus ja prognoos järgmiseks 3 kuuks
   
 • Lühikokkuvõtted erinevatest EKI uuringutest aktuaalsetel teemadel
   

Ilmumise sagedus: 4 korda aastas (jaanuar, aprill, juuli, oktoober) 
Eestikeelne ~ 70 lk.

Väljaandega on võimalik tutvuda Economic_Indicators_No_1_2017.pdf

Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:
EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee

Tellitud väljaanded saadame tasutud arve korral hiljemalt nädala jooksul nende ilmumisest.

Publikatsioonid