HINNAINFO 

Toota suudavad paljud, kuid ärilise edukuse määrab sageli see, millal, mis hinnaga ja kuhu suudetakse oma toodang müüa. Hea ettevõtja on kursis hindadega meil ja meile olulistel eksporditurgudel ning äriplaanide koostamisel arvestab trendidega turul.

Väljaannet HINNAINFO on EKI koostanud kord kuus juba ligi 25 aastat ja sellel on läbi aastate olnud palju kasutajaid. Hinnamuutused maailmaturul ja Eestis on läinud läbi selle aja vaid suuremaks ja kiiremaks ja nendega peab arvestama.

HINNAINFO sisaldab 2017. aastal järgmist informatsiooni:

 • Piim
  Piima kokkuostuhinnad Eestis, EL-s, USA-s ja Uus-Meremaal
  Piimatoodete tööstusest väljamüügihinnad Eestis, EL-s ja maailmas
  Piimatoodete keskmised jaehinnad Eestis (turgudel, kauplustes)
   
 • Liha
  Veiste, sigade, lammaste kokkuostuhinnad Eestis ja EL-s
  Eluspõrsaste tootjate müügihinnad Eestis ja EL-s
  Broilerite ja munade tootjate müügihinnad Eestis ja EL-s
  Lihatoodete keskmised jaehinnad Eestis (turgudel, kauplustes)
   
 • Teravili ja õlikultuurid
  Toidu- ja söödateravilja ning rapsi kokkuostuhinnad Eestis
  Toidu- ja söödateravilja kokkuostuhinnad EL-s
  Teravilja ja rapsi futuurlepingute hinnad EURONEXT ja CBOT börsidel
  Teraviljatoodete keskmised jaehinnad Eesti kauplustes

   
 • Köögivili ja kartul
  Kartuli ja köögivilja tootjahinnad Eestis
  Kartuli, köögiviljade jaehinnad Eestis (turgudel, kauplustes)
   
 • Kala
  Värske kala ja kalafilee jaehinnad Eestis (turgudel ja kauplustes)
   
 • Muud toidukaubad
  Muude toidukaupade (suhkur) jaehinnad Eesti kauplustes, (mesi, jõhvikad) jaehinnad turgudel, banaanide hulgihind
  Bensiini ja diislikütuse hinnad teenindus- ja automaattanklates ning jaehinnad EL-i teenindustanklates
     
 • FAO toiduhinna indeks
   

Lisaks sisaldab kvartaalne Hinnainfo:

EKI toidukorvi maksumuse muutumist
Alkohoolsete jookide jaehindu kauplustes
Mahetoodete tootja- ja jaehindu Eestis

Biokütuste keskmised hinnad Eestis (küttepuud, puidugraanulid, puitbrikett, kase- ja lepahalud, turbabrikett jne)
 

Ilmumissagedus: 10 korda aastas (kuuline, v.a jaanuar ja juuli, pdf kujul värvilisena)  

Hinnainfot võib tellida ka osade kaupa
(10 korda aastas, pdf kujul värvilisena):
Piima Hinnainfo, Liha Hinnainfo ja Teravilja Hinnainfo

Väljaandega on võimalik tutvuda: Hinnainfo_nr_1_230.pdf

Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:
EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee

Tellitud väljaanded saadame tasutud arve korral hiljemalt nädala jooksul nende ilmumisest.

Publikatsioonid