ECONOMIC INDICATORS OF ESTONIA 
  


Väljaanne toob tellijani operatiivselt kord kuus olulisemad Eesti majandusarengut iseloomustavad indikaatorid. Majandusindikaatorid on toodud 7-12 aastat hõlmavate aegridadena, nii et töö kasutaja saab jälgida indikaatori dünaamikat.


Väljaanne sisaldab:

 • Sisemajanduse koguprodukt – muutus püsivhindades
   
 • Riigieelarve kulud ja tulud
   
 • Tarbijahinnaindeks
   
 • Maksebilanss
   
 • Hoiuste ja laenude mahud ning keskmised intressimäärad
   
 • Väliskaubandus - riikide ning kaubagruppide lõikes
   
 • Tööstustoodang
   
 • Hinnaindeksid - tootja-, ehitus- ja ekspordi-/impordihinnaindeksid
   
 • Jaemüük
   
 • Tööpuuduse tase (regioonide lõikes)
   
 • Keskmine palk (tegevusalade järgi)
   
 • Välisvaluutade vahetuskursid (USD, SEK, CHF, JPY, RUB)
   
 • Ärisektorite ja tarbijate kindlustunde indikaatorid
   

Ilmub 11 korda aastas (v.a. juuli)
Ingliskeelne, ~ 30 lk

Väljaandega on võimalik tutvuda Economic_Indicators_No_4_2018.pdf

Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:
EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee

Tellitud väljaanded saadame tasutud arve korral hiljemalt nädala jooksul nende ilmumisest.

Publikatsioonid