BALTIC FACTS
  

Infokogumik annab hea ülevaate EESTI, LÄTI ja LEEDU majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast. Sisaldab informatsiooni majandusarengu, turu mahu, hindade, palgataseme ja tarbijate ostuvõime kohta. On ettevõtjale kasulikuks infoallikaks firma strateegilise arengu-plaani, investeerimisotsuste, müügi- ja turundusplaanide koostamisel.

Väljaanne sisaldab järgmisi alajaotusi:

 • Territoorium ja rahvastik
   
 • Sisemajanduse koguprodukt
   
 • Rahandus ja pangandus
   
 • Tööstus ja energia
   
 • Põllumajandus
   
 • Jaekaubandus ja turism
   
 • Väliskaubandus
   
 • Ehitus ja elamumajandus
   
 • Transport ja side
   
 • Haridus ja teadus
   
 • Sotsiaalsfäär ja tervishoid
   
 • Tööjõud ja palk
   
 • Hinnaindeksid
   
 • Kultuur
   
 • Majandusprognoosid ja riikide reitingud

Väljaanne sisaldab üle 140 arvjoonise, mis annavad kiiresti haaratava võrdleva ülevaate Eesti, Läti ja Leedu majanduslikust arengust viimase 5 aasta jooksul ja saavutatud elatustasemest 2016. aastal ning 2017. aasta esimesel poolel. Väljaandest leiab võrdlevaid andmeid ka teiste Läänemere riikide (Soome, Rootsi, Poola jne) kohta.

Jooniseid on mugav kasutada illustreeriva materjalina firma arengukavasid tutvustavatel presentatsioonidel. Baltic Facts 2017 CD-l on sobivaks kingituseks ettevõtte välispartneritele.

Ilmumise sagedus: kord aastas (detsembris)
Ingliskeelne, ~ 170 lk.
 

BALTIC FACTS 2017 on võimalik tellida ka (värvilised graafikud) CD-l või PDF-failina.

Väljaandega on võimalik tutvuda BalticFacts2014.pdf

Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:
EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee

Tellitud väljaanded saadame tasutud arve korral hiljemalt nädala jooksul nende ilmumisest.

Publikatsioonid