BALTIC FACTS 2019

Väljaanne annab hea ülevaate EESTI, LÄTI ja LEEDU majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast. Sisaldab informatsiooni majandusarengu, turu mahu, hindade, palgataseme ja tarbijate ostuvõime kohta. On ettevõtjale kasulikuks infoallikaks firma strateegilise arenguplaani, investeerimisotsuste, müügi- ja turundusplaanide koostamisel.

Väljaanne sisaldab järgmisi alajaotusi:

 • Territoorium ja rahvastik
 • Sisemajanduse koguprodukt
 • Rahandus ja pangandus
 • Tööstus ja energia
 • Põllumajandus
 • Jaekaubandus ja turism
 • Väliskaubandus
 • Ehitus ja elamumajandus
 • Transport ja side
 • Haridus ja teadus
 • Sotsiaalsfäär ja tervishoid
 • Tööjõud ja palk
 • Hinnaindeksid
 • Kultuur
 • Majandusprognoosid ja riikide reitingud
   

Väljaanne sisaldab üle 150 arvjoonise, mis annavad kiiresti haaratava võrdleva ülevaate Eesti, Läti ja Leedu majanduslikust arengust viimase 5 aasta jooksul ja saavutatud elatustasemest 2018. aastal ning 2019. a esimesel poolel. Väljaandest leiab võrdlevaid andmeid ka teiste Läänemere riikide (Soome, Rootsi, Poola jne.) kohta. Jooniseid on mugav kasutada illustreeriva materjalina firma arengukavasid tutvustavatel presentatsioonidel.

Ilmumise sagedus: kord aastas (detsembris)
Ingliskeelne ~ 170 lk

BALTIC FACTS 2019 on võimalik tellida ka (värvilised graafikud) PDF-failina.

Väljaandega on võimalik tutvuda BalticFacts2017.pdf

Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:
EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee

Tellitud väljaanded saadame tasutud arve korral hiljemalt nädala jooksul nende ilmumisest.

Publikatsioonid