BALTIC FACTS 2018
  

Infokogumik annab hea ülevaate EESTI, LÄTI ja LEEDU majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast. Sisaldab informatsiooni majandusarengu, turu mahu, hindade, palgataseme ja tarbijate ostuvõime kohta. On ettevõtjale kasulikuks infoallikaks firma strateegilise arengu-plaani, investeerimisotsuste, müügi- ja turundusplaanide koostamisel.
Väljaanne sisaldab järgmisi alajaotusi:


• Territoorium ja rahvastik

• Sisemajanduse koguprodukt

• Rahandus ja pangandus

• Väliskaubandus

• Tööstus ja energia

• Põllumajandus

• Jaekaubandus ja turism

• Ehitus ja elamumajandus

• Transport ja side

• Haridus ja teadus

• Sotsiaalsfäär ja tervishoid

• Tööjõud ja palk

• Hinnaindeksid

• Kultuur

• Majandusprognoosid ja riikide reitingud


Väljaanne sisaldab üle 150 arvjoonise, mis annavad kiiresti haaratava võrdleva ülevaate Eesti, Läti ja Leedu majanduslikust arengust viimase 5 aasta jooksul ja saavutatud elatustasemest 2017. aastal ning 2018. aasta esimesel poolel. Väljaandest leiab võrdlevaid andmeid ka teiste Läänemere riikide (Soome, Rootsi, Poola jne) kohta.

Jooniseid on mugav kasutada illustreeriva materjalina firma arengukavasid tutvustavatel presentatsioonidel. Baltic Facts 2018 CD-l on sobivaks kingituseks ettevõtte välispartneritele.

Ilmumise sagedus: kord aastas (detsembris)
Alustas ilmumist: 1990. a.
Ingliskeelne, ~ 170 lk.

 

BALTIC FACTS 2018 on võimalik tellida ka (värvilised graafikud) CD-l või PDF-failina.

Väljaandega on võimalik tutvuda BalticFacts2015.pdf

Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:
EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee

Tellitud väljaanded saadame tasutud arve korral hiljemalt nädala jooksul nende ilmumisest.

Publikatsioonid