EESTI ALKOHOLITURG

Aastaraamat EESTI ALKOHOLITURG annab professionaalse ja põhjaliku ülevaate alkoholituru pakkumisest ja nõudlusest. Väljaande kasutaja saab ülevaate alkoholiturul toimunust 2016. aastal ja turu trendidest viimaste aastate jooksul. Väljaanne on kujundatud lihtsalt kasutatavate arvudega varustatud graafikute ja tabelitena. EKI on analüüsinud Eesti alkoholiturgu alates 1985.aastast.

Eesti alkoholiturg sisaldab järgmist sisaldab järgmist informatsiooni:

 • Alkohoolsete jookide tootmine
   

 • Väliskaubandus (ekspordi- ja impordikogused, käive rahaliselt, keskmised hinnad ning ekspordi/impordi riigid)
   

 • Alkohoolsete jookide müük
   

 • Alkohoolsete jookide tarbimine
   

 • Alkohoolsete jookide jaehinnad kauplustes
   

 • Salaalkoholi turu seis ja muutus eelmise aastaga võrreldes
   

 • Alkoholi tarbimine Põhjamaades
   

 • Alkoholi aktsiisimaksude laekumine Eestis
   

 • Alkohoolsete jookide aktsiisimaksud ja käibemaksud Euroopa riikides  


Ilmumissagedus: kord aastas (juunis)
Eestikeelne ~50 lk
 
Väljaandega on võimalik tutvuda Eesti_alkoholiturg_2014.pdf

Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:
EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee

Tellitud väljaanded saadame tasutud arve korral hiljemalt nädala jooksul nende ilmumisest.

Publikatsioonid