Piimatoodete kaalutud keskmised tööstusest väljamüügihinnad Eestis Piimatoodete kaalutud keskmised tööstusest väljamüügihinnad Eestis
eurot/kg käibemaksuta eurot/kg käibemaksuta
Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut
aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 aasta
nädal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 nädal
Täispiimapulber, 25 kg [kg] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - - - - - .. - - - - - .. .. - - - .. - - - - .. - .. .. - - - - - - - - - - - .. - - .. - - - - - - - - - - - .. - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Täispiimapulber, 25 kg [kg]
Lõssipulber, 25 kg, sekkumiskvaliteet [kg] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. .. - - .. - .. .. .. - .. .. .. .. .. .. - - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.95 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.86 .. .. .. .. .. 1.78 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.51 .. .. .. .. .. .. .. 1.34 .. .. .. 1.37 1.32 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Lõssipulber, 25 kg, sekkumiskvaliteet [kg]
Lõssipulber, 20 t, söödakvaliteet [kg] - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lõssipulber, 20 t, söödakvaliteet [kg]
Vadakupulber, 25 kg, magustamata [kg] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. - .. - .. - - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Vadakupulber, 25 kg, magustamata [kg]
Juust Edam, plokk, rasva kuivaines 40-45% [kg] 2.49 2.48 2.34 2.35 2.22 2.35 2.56 2.41 2.32 2.46 2.38 2.44 2.52 2.42 2.22 2.39 2.49 2.42 2.39 2.34 2.47 2.27 2.20 2.33 2.26 2.25 2.47 2.44 2.48 2.26 2.36 2.29 2.57 2.54 2.40 2.60 2.71 2.57 2.48 2.52 2.60 2.73 2.69 2.97 2.79 2.48 2.98 3.06 2.92 2.91 2.39 2.59 2.96 2.77 2.93 2.93 2.97 2.95 2.89 2.97 2.91 2.93 2.93 3.00 .. 2.92 3.05 2.99 3.29 3.00 2.97 3.14 3.15 3.21 3.25 3.13 3.17 3.21 3.18 3.05 3.08 2.99 3.32 2.90 3.01 3.20 3.28 3.18 2.96 3.32 3.31 3.53 3.33 2.88 3.24 3.30 3.20 3.17 3.15 3.16 3.13 3.19 3.22 3.13 3.03 2.98 3.09 3.17 3.07 3.12 2.57 2.76 3.22 2.69 2.92 2.88 2.68 2.65 2.62 2.84 2.77 2.69 2.54 2.64 2.68 2.81 2.71 3.09 3.09 2.75 2.77 2.88 2.93 2.92 3.10 2.99 3.17 2.95 2.95 2.90 3.03 3.00 3.04 2.97 2.72 2.96 3.14 3.11 3.46 2.84 2.85 3.06 3.12 2.86 2.95 3.24 3.35 3.14 3.37 2.92 2.80 3.34 2.91 3.07 3.14 2.97 3.38 3.48 3.50 3.22 3.35 3.03 3.09 2.96 3.16 3.34 3.02 3.30 3.11 3.18 3.14 3.00 3.15 3.11 3.25 3.21 2.99 3.35 3.33 3.22 3.17 3.23 2.92 3.27 3.15 3.18 3.35 3.29 3.08 2.79 3.00 3.09 3.02 3.12 3.06 3.21 3.03 3.21 3.02 3.22 3.12 3.23 3.18 3.10 3.07 3.06 3.10 3.00 2.97 3.00 3.12 3.37 3.05 2.62 2.63 2.30 2.97 2.36 2.41 2.65 3.12 3.19 2.80 2.83 2.81 3.12 3.20 2.69 3.01 3.11 2.75 2.99 2.82 2.89 3.06 3.02 2.96 2.77 2.81 3.02 3.14 3.06 3.16 3.11 3.12 3.20 3.11 3.17 3.14 3.10 3.10 3.00 2.93 3.09 3.00 2.98 2.99 2.99 2.96 3.02 3.05 2.93 3.00 3.03 3.14 3.04 3.05 2.94 3.02 2.93 3.18 2.96 3.08 3.12 3.25 3.18 3.04 3.35 3.09 3.06 3.12 3.11 3.24 3.11 3.25 3.20 3.41 3.30 3.13 3.44 3.50 3.24 3.55 3.60 3.64 3.36 3.78 3.57 3.76 3.65 3.57 3.74 3.72 3.99 4.08 4.16 4.06 3.93 4.09 3.85 3.28 4.15 3.91 3.78 4.18 4.38 4.01 4.47 4.30 4.76 4.83 4.91 4.87 4.76 4.90 4.87 4.91 4.34 4.90 4.98 5.17 4.51 5.14 5.08 4.57 4.90 5.03 5.00 5.09 4.81 5.03 4.76 4.89 4.96 4.97 4.90 4.91 4.86 4.90 4.73 4.80 4.47 5.00 5.01 4.36 4.60 4.77 5.36 3.60 5.26 3.57 5.05 3.18 3.30 3.12 4.13 3.69 3.46 4.53 4.54 4.33 3.26 3.55 3.28 3.52 4.22 3.25 3.50 3.71 3.50 3.27 3.83 3.86 3.58 3.57 4.17 3.73 3.55 3.72 3.93 3.50 3.59 3.56 3.78 3.59 3.92 3.58 3.68 3.86 3.73 3.76 3.90 Juust Edam, plokk, rasva kuivaines 40-45% [kg]
Juust Gouda, plokk, rasva kuivaines 45-50% [kg] 2.83 2.31 2.38 2.27 2.42 2.29 2.35 2.24 2.86 - 2.25 2.19 2.12 2.33 2.27 2.15 2.26 2.27 4.30 2.42 2.30 2.43 2.22 2.21 2.11 2.11 2.53 2.18 2.18 2.34 2.42 2.43 3.91 2.47 .. 2.50 2.95 2.38 2.80 3.16 2.77 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.88 .. 3.46 .. .. 3.24 3.25 3.23 .. .. .. 3.13 3.12 3.09 2.96 .. 2.97 3.00 3.05 3.12 3.30 3.12 3.18 .. .. .. 3.09 3.15 3.50 3.04 .. 3.34 3.55 3.18 .. .. .. .. .. 3.29 .. 3.42 .. 3.21 .. 3.29 3.01 3.11 .. .. 2.95 2.84 .. .. 2.80 2.71 2.82 .. 2.84 .. 2.73 2.70 2.65 2.77 2.78 .. 2.71 2.73 2.80 2.68 2.82 2.71 .. 2.77 2.79 2.84 2.81 2.79 .. .. .. 2.82 3.10 .. 2.79 .. 3.01 2.80 .. 3.08 .. .. .. 3.09 .. 3.06 .. 3.04 3.02 .. .. 3.04 2.89 3.57 2.92 3.33 3.01 2.93 2.84 3.17 2.82 2.93 3.34 2.95 .. .. 3.06 .. .. 2.95 .. 2.93 .. .. 2.94 .. .. .. .. 3.17 .. .. .. .. .. .. 3.00 .. .. 2.89 2.86 .. .. 2.97 .. 2.97 .. .. .. 3.03 .. .. .. - .. 3.15 .. .. .. .. .. .. - .. 3.21 .. .. .. .. .. .. 3.07 2.91 2.76 .. 3.02 3.19 .. .. 2.94 3.08 3.18 2.61 - 3.01 .. 2.91 .. 2.74 .. .. .. 3.22 2.79 .. .. .. .. .. 3.05 3.13 .. 3.14 .. 3.22 .. .. 3.05 .. .. 2.95 .. .. .. 2.99 3.06 .. .. .. .. 3.02 .. .. 3.47 .. 3.34 .. .. 3.15 3.34 .. .. - 3.36 3.35 .. 3.47 3.52 3.36 .. 3.49 - 3.48 .. - 3.34 - - .. - - 3.82 - - 3.91 .. .. - 4.14 - - - 4.54 .. .. 4.23 4.45 .. 4.57 .. .. - .. .. .. .. - .. 4.87 .. - 5.05 - .. 5.33 .. - .. - - - 5.26 .. .. .. 5.26 5.10 .. 5.20 5.00 5.21 - - 4.80 .. .. - 4.78 - .. 4.75 .. .. 4.33 .. .. 3.83 .. .. 3.55 .. 4.12 .. .. .. .. - .. 3.47 .. .. .. .. 3.48 3.70 3.68 3.70 .. - .. .. 3.62 3.60 3.64 3.66 3.73 3.73 .. - 3.83 3.65 .. .. .. 3.63 .. .. Juust Gouda, plokk, rasva kuivaines 45-50% [kg]
Või 80-85%, 25kg plokk, soolamata [kg] 4.48 3.12 3.15 2.94 3.33 3.33 3.31 3.31 3.83 2.34 2.30 2.39 2.49 2.40 2.28 2.37 2.42 2.87 2.14 2.37 2.35 2.42 2.44 2.61 2.41 2.57 2.55 2.82 2.83 3.12 2.32 3.24 3.14 3.23 2.91 3.52 3.26 2.99 3.05 3.09 2.89 3.32 3.13 3.93 3.16 3.28 .. 4.28 4.55 4.51 4.54 4.32 4.24 4.22 4.89 4.32 4.24 4.27 4.31 .. 4.23 5.09 4.35 4.24 4.24 4.35 5.01 4.19 4.53 4.28 4.46 5.15 .. 5.51 4.58 .. 4.77 5.96 5.64 4.57 5.90 5.02 6.19 6.33 5.54 6.62 6.65 5.48 5.87 5.71 6.38 5.55 6.10 5.49 5.75 5.74 5.47 5.53 5.31 5.44 5.49 4.59 5.16 .. 5.04 4.56 .. 4.31 4.51 4.58 .. 5.02 5.00 5.02 4.87 4.94 .. 5.01 5.03 4.88 5.30 5.64 6.16 6.04 5.66 5.62 5.77 5.79 5.86 .. 5.77 6.00 4.93 5.06 .. 6.08 .. 6.07 .. 5.70 5.62 .. 5.48 5.49 .. 4.98 4.49 4.51 .. .. 4.64 4.61 4.30 .. 4.73 .. 4.98 4.87 4.40 4.56 .. 6.00 4.71 4.39 4.43 4.72 4.63 4.26 3.95 4.45 4.36 4.34 4.35 4.05 4.14 .. .. 4.15 .. 4.15 4.17 4.06 4.08 .. 3.58 4.22 3.99 4.00 3.79 3.97 3.65 4.18 3.96 .. 4.11 .. 4.20 4.26 4.08 3.90 4.12 4.03 3.75 4.31 3.91 3.90 .. .. 3.70 3.78 4.02 3.84 4.05 3.64 3.81 3.74 3.66 3.51 3.71 3.62 3.51 .. .. 3.47 3.25 3.10 2.70 3.09 2.60 3.08 3.54 3.54 3.66 3.62 3.62 3.77 3.62 3.50 3.58 3.52 3.64 3.63 3.64 3.62 3.91 3.81 3.66 3.58 3.84 3.63 3.62 3.71 3.67 3.52 3.57 4.10 3.69 3.55 .. 3.68 .. 3.58 3.56 3.69 3.48 3.66 3.76 3.78 3.81 4.31 3.96 3.86 4.13 4.02 4.10 4.21 4.17 4.05 4.18 4.15 3.87 4.21 4.22 4.20 4.21 4.11 4.11 4.03 4.23 4.01 4.02 4.10 4.16 3.92 4.39 4.41 4.62 4.57 4.89 4.54 4.85 5.12 5.24 5.26 5.66 5.64 5.73 5.43 5.32 5.62 5.83 5.76 7.05 5.87 5.74 5.77 5.67 5.82 5.81 5.74 5.53 4.90 6.10 6.35 6.51 6.57 7.02 7.08 7.05 6.83 6.84 5.50 6.71 5.78 6.96 7.01 6.75 6.92 7.02 6.93 6.96 6.72 6.82 5.46 6.64 6.70 6.71 6.80 6.75 6.98 6.91 7.47 7.23 7.08 6.87 6.76 7.09 6.88 6.91 6.19 6.40 5.74 5.97 5.60 6.95 5.84 5.48 4.99 6.24 4.66 5.24 4.39 4.39 4.39 5.18 4.66 4.82 4.92 5.49 4.65 4.86 4.76 4.55 5.00 4.96 4.96 5.23 4.82 4.86 4.85 4.73 4.59 4.68 4.53 4.91 4.73 4.88 4.87 4.92 4.86 4.93 4.99 5.02 4.99 4.80 5.23 4.72 5.34 5.71 5.48 6.05 5.78 Või 80-85%, 25kg plokk, soolamata [kg]
Või 80-85%, väikepakk, maitsestamata [kg] 3.69 4.15 4.17 4.12 3.87 4.03 3.88 3.79 4.10 3.71 3.79 3.87 3.60 3.58 3.61 3.22 3.66 3.75 3.29 3.59 3.77 3.77 3.76 3.74 3.48 3.51 3.47 3.50 3.70 3.23 3.67 3.57 3.51 3.74 3.91 3.96 3.90 4.02 4.10 4.44 4.65 4.85 2.50 4.71 4.95 5.03 5.05 5.11 5.12 4.82 5.00 5.05 5.13 4.96 4.86 5.14 5.07 5.22 5.20 5.05 5.31 5.14 5.09 4.95 5.15 5.08 4.94 4.99 4.88 5.07 5.03 5.23 5.00 5.13 5.23 5.39 5.39 5.32 5.61 5.72 5.70 5.78 5.95 6.24 6.02 6.46 6.32 6.60 6.88 6.83 6.97 7.29 7.18 7.19 7.15 6.44 7.04 7.08 7.02 6.72 6.42 6.70 6.89 5.88 6.19 6.37 6.22 5.55 6.45 6.34 5.96 5.98 5.56 5.73 5.69 5.43 5.54 5.48 5.81 5.76 5.64 6.12 5.99 5.59 5.78 5.82 6.14 5.80 6.19 5.95 6.13 6.03 6.11 6.27 6.34 6.43 6.32 6.09 5.95 6.09 6.24 5.99 6.09 6.20 6.40 6.12 5.77 5.78 5.96 5.78 5.86 5.90 5.65 6.28 5.99 5.67 6.02 5.63 5.57 5.92 5.83 5.63 5.44 5.62 5.62 5.91 5.67 5.63 5.78 5.20 5.81 5.73 5.52 5.34 5.86 5.63 5.79 5.58 5.81 5.64 5.18 5.67 5.41 5.96 5.74 5.62 5.61 5.63 5.43 5.49 5.68 5.59 5.45 5.77 5.76 5.60 5.55 5.68 5.45 5.34 5.18 5.14 5.50 4.77 5.48 5.36 5.32 5.38 5.28 5.42 5.35 5.41 4.98 5.11 5.52 5.49 5.42 5.33 5.43 5.44 5.22 5.48 5.00 5.33 5.26 5.00 5.16 4.67 4.55 5.03 4.78 4.24 5.10 5.36 4.19 5.18 5.19 4.89 4.78 5.14 5.25 5.19 4.85 5.32 5.29 5.09 5.04 5.05 5.07 4.79 4.92 5.04 5.25 5.05 4.67 4.84 4.95 4.99 5.34 5.36 5.15 4.55 4.60 5.11 4.66 4.77 4.83 5.13 4.77 4.78 4.79 5.02 5.15 5.14 4.83 4.77 4.75 4.96 5.02 4.94 5.00 5.07 5.07 5.20 5.20 5.19 5.00 5.16 4.83 4.85 5.02 4.92 4.96 5.05 4.98 4.95 4.97 5.06 5.05 5.20 5.15 5.31 5.30 5.15 5.22 5.35 5.39 5.46 5.59 5.71 5.62 5.76 5.57 5.78 6.18 6.21 5.92 6.13 6.42 6.15 6.13 6.21 6.24 6.11 6.08 6.15 6.55 6.43 6.32 6.53 6.66 6.85 6.83 6.52 6.68 6.31 6.81 6.84 6.78 6.61 6.69 7.00 6.98 7.00 6.89 7.01 7.01 7.14 7.37 7.36 7.30 7.44 7.50 7.61 7.33 7.71 7.95 7.71 7.83 7.76 7.68 7.78 7.89 7.75 7.94 7.89 7.75 7.69 7.75 7.51 7.29 7.15 7.37 7.93 7.20 6.48 6.84 7.05 6.55 6.64 6.76 6.09 6.59 6.56 6.37 6.07 6.22 6.21 6.28 6.39 6.64 6.51 6.17 6.20 6.24 6.04 5.91 5.99 5.74 6.22 6.17 5.96 6.15 6.14 6.11 6.03 5.88 5.75 6.17 6.03 6.28 6.08 Või 80-85%, väikepakk, maitsestamata [kg]
Joogipiim, rasva 2.5%, kilepakendis [l] 0.38 0.37 0.38 0.39 0.37 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.39 0.39 - -     Joogipiim, rasva 2.5%, kilepakendis [l]
Rõõsk koor, rasva üle 21%, pakend üle 2 l [l] 1.88 1.81 2.79 2.01 2.02 1.98 1.96 2.02 2.00 2.05 2.05 2.01 2.06 2.09 2.11 2.28 2.06 2.15 2.17 2.20 2.20 2.08 2.17 2.18 2.17 2.26 2.47 2.30 2.81 2.66 2.71 2.88 2.87 2.85 2.74 2.87 2.85 2.83 2.82 2.97 3.03 3.05 3.09 2.74 2.82 2.77 2.87 3.05 2.78 2.92 3.03 3.24 3.38 3.12 3.26 3.35 3.28 3.31 3.17 3.33 3.39 3.35 3.37 3.34 3.44 3.54 3.64 3.68 3.64 3.79 3.76 3.77 3.75 3.40 3.38 3.73 3.78 3.72 3.81 3.80 3.84 3.88 3.45 3.81 3.78 3.84 3.83 3.72 3.76 3.66 3.71 3.76 3.72 3.66 3.69 3.73 3.75 3.71 3.72 2.63 3.73 3.69 2.52 2.25 2.17 2.36 2.52 2.55 2.24 2.62 2.51 3.66 2.48 2.45 2.60 2.47 3.59 2.44 2.44 2.36 2.31 2.30 2.55 2.92 2.55 2.68 3.01 2.98 2.69 2.61 2.59 3.49 2.97 2.88 2.94 3.50 2.91 3.50     Rõõsk koor, rasva üle 21%, pakend üle 2 l [l]
aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
kuu jaan veebr märts aprill mai juuni juuli aug sept okt nov dets jaan veebr märts apr mai juuni juuli august sept okt nov dets jaan veebr märts apr mai juuni juuli august sept okt nov dets jaan veebr märts apr mai juuni juuli august sept okt nov dets jaan veebr märts apr mai juuni juuli august sept okt nov dets jaan veebr märts apr mai juuni juuli august sept okt nov dets jaan veebr märts apr mai juuni juuli august sept okt nov dets jaan veebr märts apr mai juuni juuli august sept okt
 Piim [l] 0.33 0.32 0.32 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.33 0.35 0.38 0.42 0.42 0.43 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.43 0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.42 0.41 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.41 0.40 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.48 0.51 0.50 0.52 0.54 0.55 0.56 0.59 0.61 0.64 0.66 0.67 0.67 0.68 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.61
 Piim 2,5% [l] 0.32 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.32 0.34 0.37 0.41 0.41 0.42 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.42 0.42 0.42 0.41 0.42 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.40 0.41 0.41 0.42 0.41 0.40 0.41 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45 0.49 0.51 0.51 0.53 0.55 0.55 0.56 0.60 0.61 0.65 0.67 0.68 0.67 0.68 0.66 0.66 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61
 - Piim 2,5%, kile [l] 0.31 0.30 0.30 0.31 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.31 0.33 0.35 0.39 0.39 0.40 0.39 0.39 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.40 0.40 0.41 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.38 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38 0.39 0.38 0.39 0.40 0.40 0.42 0.41 0.42 0.46 0.49 0.49 0.50 0.52 0.53 0.54 0.57 0.59 0.62 0.64 0.65 0.65 0.66 0.64 0.64 0.62 0.61 0.61 0.61 0.59 0.59
 - Piim 2,5%, pure [l] .. 0.41 0.40 0.41 0.40 0.40 0.39 0.40 0.40 0.41 0.45 0.48 0.51 0.51 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.52 0.52 0.51 0.52 0.52 0.52 0.51 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.50 0.48 0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 0.49 0.50 0.50 0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.48 0.49 0.47 0.47 0.48 0.48 0.47 0.48 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.51 0.52 0.55 0.58 0.58 0.58 0.60 0.61 0.62 0.65 0.67 0.73 0.75 0.76 0.76 0.75 0.73 0.72 0.73 0.72 0.70 0.69 0.67 0.67
 Piim 3,5% [l] 0.44 0.43 0.42 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.43 0.43 0.46 0.50 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.53 0.53 0.55 0.55 0.53 0.53 0.53 0.48 0.52 0.51 0.51 0.49 0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.51 0.52 0.51 0.51 0.52 0.53 0.53 0.52 0.54 0.53 0.53 0.53 0.55 0.55 0.56 0.55 0.59 0.61 0.62 0.62 0.63 0.63 0.67 0.72 0.75 0.78 0.80 0.82 0.81 0.77 0.76 0.74 0.74 0.73 0.73 0.71 0.70 0.70
 - Piim 3,5%, kile [l] 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40 0.41 0.42 0.45 0.48 0.51 0.52 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 - Piim 3,5%, pure [l] .. 0.46 0.44 0.45 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Piim 3.8-4.2%, pure [l] 0.75 0.75 0.74 0.73
 Täispiimapulber, 25 kg [kg] .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. - - .. - - .. .. - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Lõssipulber, 25 kg, sekkumiskvaliteet [kg] 1.70 .. 1.65 1.70 1.70 .. .. .. .. .. 2.01 1.96 2.07 1.99 1.87 .. 1.82 .. .. .. .. .. .. .. .. 1.35 1.32 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 Lõssipulber, 20 t, söödakvaliteet [kg] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Vadakupulber, 25 kg, magustamata [kg] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 Juust, kohalik [kg] 2.43 2.41 2.43 2.37 2.41 2.31 2.36 2.42 2.57 2.61 2.83 2.81 2.85 2.95 3.07 3.07 3.05 3.14 3.07 3.08 3.22 2.98 3.19 3.09 3.02 2.90 2.93 2.81 2.78 2.82 2.95 2.96 3.00 3.07 3.10 3.13 3.19 3.16 3.24 3.19 3.13 3.09 3.23 3.22 3.14 3.17 3.16 3.15 3.19 3.15 3.25 3.01 2.90 3.03 3.00 2.98 3.02 3.00 3.14 3.19 3.12 3.04 3.05 3.08 3.11 3.24 3.26 3.42 3.50 3.57 3.61 3.66 3.87 3.89 4.12 4.26 4.69 4.75 4.88 4.86 4.94 4.99 4.85 4.77 4.70 3.93 4.06 4.65 4.04 3.69 4.07 4.13
 - Juust Edam, plokk, rasva kuivaines 40-45% [kg] 2.42 2.38 2.42 2.36 2.40 2.26 2.34 2.40 2.56 2.62 2.87 2.84 2.92 2.94 2.94 3.00 3.05 3.19 3.12 3.09 3.18 3.17 3.23 3.16 3.06 2.77 2.82 2.71 2.66 2.79 2.88 3.00 2.98 2.93 3.04 2.95 3.07 2.98 3.27 3.10 3.08 3.10 3.12 3.18 3.05 3.13 3.03 3.09 3.12 3.09 3.07 2.86 2.52 2.89 2.82 2.87 2.90 2.87 3.13 3.14 3.00 2.98 3.02 3.03 3.01 3.12 3.12 3.15 3.25 3.44 3.59 3.66 4.07 3.81 4.08 4.39 4.83 4.87 5.04 4.97 4.94 4.92 4.81 4.59 4.41 3.83 3.52 3.72 3.53 3.45 3.63 3.74 3.64 3.66
 - Juust Gouda, plokk, rasva kuivaines 45-50% [kg] 2.45 2.35 2.36 2.21 2.52 2.17 2.25 2.43 2.62 2.98 3.39 3.56 3.41 3.32 3.22 3.06 3.00 3.16 3.18 3.26 3.38 3.40 3.26 3.12 2.88 2.78 2.69 2.73 2.73 2.76 2.84 2.88 2.86 3.09 3.06 3.05 3.01 3.00 3.09 3.03 2.94 2.95 3.12 2.93 2.90 2.91 3.06 3.11 3.23 3.16 3.16 .. 2.94 2.97 2.97 2.91 2.95 2.87 3.13 3.14 3.12 2.97 3.00 3.03 3.18 3.18 3.23 3.42 3.49 3.50 3.82 3.89 4.17 4.32 4.57 .. 4.93 5.07 5.28 5.23 5.13 5.13 4.83 4.76 4.62 3.61 3.72 3.96 3.47 3.53 3.70 3.65 3.69 3.71
 - Juust Tilsit, plokk [kg] 2.43 2.46 2.46 2.42 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 Kodujuust 4%, lisanditeta [kg] 2.44 2.43 2.41 2.36 2.43 2.39 2.28 2.41 2.29 2.28 2.51 2.45 2.60 2.51 2.51 2.50 2.58 2.54 2.60 2.65 2.57 2.54 2.55 2.52 2.53 2.58 2.58 2.60 2.55 2.57 2.62 2.65 2.56 2.55 2.59 2.58 2.60 2.47 2.56 2.56 2.51 2.68 2.67 2.69 2.69 2.65 2.68 2.67 2.62 2.58 2.62 2.60 2.59 2.62 2.49 2.57 2.53 2.52 2.50 2.55 2.63 2.62 2.65 2.68 2.68 2.62 2.70 2.64 2.69 2.66 2.72 2.75 2.84 2.93 2.92 2.86 3.01 3.00 3.02 2.97 2.96 3.02 3.18 3.24 3.19 3.22 3.24 3.25 3.24 3.28 3.25 3.24 3.19 3.21
 Kohupiim 3-5%, lisanditeta [kg] 2.72 2.72 2.68 2.67
 Või 80-85%, 25kg plokk, soolamata [kg] 3.32 3.33 2.65 2.38 2.33 2.46 2.75 2.96 3.14 3.12 3.47 4.46 4.36 4.27 4.35 4.38 4.63 5.01 5.09 6.09 5.74 5.67 5.48 5.18 4.81 4.82 4.93 5.05 5.85 5.78 5.57 6.08 5.65 4.82 4.67 4.48 4.51 4.44 4.30 4.34 4.15 4.15 3.99 3.82 3.98 4.17 3.99 4.02 3.85 3.70 3.56 3.34 2.86 3.57 3.63 3.61 3.80 3.65 3.58 3.34 3.56 3.73 4.00 4.16 4.08 4.18 4.07 4.18 4.57 4.96 5.64 5.68 5.79 5.69 6.04 6.89 5.95 6.90 6.88 6.32 6.97 7.11 6.51 5.79 5.30 4.60 4.81 4.78 4.84 4.84 4.63 4.85 4.97 4.94
 Või 80-85%, väikepakk, maitsestamata [kg] 4.00 3.89 3.83 3.55 3.57 3.66 3.48 3.63 3.97 3.91 4.96 5.01 5.03 5.15 5.12 5.00 5.08 5.31 5.69 6.17 6.81 7.15 6.88 6.52 6.09 6.05 5.60 5.65 5.89 6.03 6.13 6.24 6.09 6.10 5.86 5.91 5.78 5.58 5.73 5.54 5.65 5.55 5.67 5.57 5.63 5.53 5.17 5.35 5.28 5.34 5.37 5.19 4.86 4.67 4.75 5.07 5.17 4.96 4.91 5.15 4.73 4.87 4.92 4.86 5.00 5.15 4.95 4.98 5.03 5.22 5.36 5.67 5.99 6.20 6.16 6.43 6.70 6.68 6.84 6.99 7.32 7.55 7.79 7.81 7.75 7.34 7.03 6.54 6.39 6.38 6.29 5.96 6.12 5.96
 Võiõli, 200 kg [kg] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Rõõsk koor, rasva üle 21%, pakend üle 2 l [l] 1.92 1.99 2.03 2.11 2.16 2.17 2.45 2.84 2.82 2.99 2.80 3.02 3.32 3.27 3.37 3.61 3.67 3.50 3.81 3.74 3.73 3.70 3.60 2.64 2.34 2.54 2.54 2.40 2.53 2.73 2.81
aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
kvartal I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv
 Piim [l] 0.32 0.31 0.36 0.42 0.42 0.43 0.44 0.43 0.42 0.42 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.42 0.41 0.42 0.40 0.42 0.44 0.49 0.54 0.59 0.66 0.67 0.64 0.62
 Piim 2,5% [l] 0.31 0.30 0.35 0.41 0.41 0.42 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.42 0.41 0.41 0.41 0.40 0.41 0.41 0.42 0.44 0.50 0.54 0.59 0.67 0.67 0.65 0.63
 - Piim 2,5%, kile [l] 0.30 0.28 0.33 0.39 0.39 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.39 0.38 0.40 0.42 0.48 0.52 0.57 0.64 0.65 0.62 0.60
 - Piim 2,5%, pure [l] 0.40 0.40 0.45 0.51 0.51 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.52 0.50 0.49 0.49 0.50 0.50 0.49 0.50 0.48 0.47 0.48 0.49 0.51 0.57 0.60 0.64 0.75 0.75 0.72 0.69
 Piim 3,5% [l] 0.42 0.42 0.47 0.53 0.52 0.53 0.54 0.51 0.51 0.50 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.52 0.53 0.54 0.56 0.61 0.62 0.71 0.80 0.77 0.74 0.71
 - Piim 3,5%, kile [l] 0.41 0.40 0.45 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 - Piim 3,5%, pure [l] 0.45 0.45 0.49 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Piim 3.8-4.2%, pure  [l] 0.75
 Täispiimapulber, 25 kg [kg] 2.46 .. .. .. .. .. - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Lõssipulber, 25 kg, sekkumiskvaliteet [kg] 1.69 1.77 1.97 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 Lõssipulber, 20 t, söödakvaliteet [kg] .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Vadakupulber, 25 kg, magustamata [kg] 0.56 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 - Juust Edam, plokk, rasva kuivaines 40-45% [kg] 2.32 2.44 2.74 2.93 3.07 3.13 3.19 2.85 2.72 2.95 2.97 3.08 3.09 3.13 3.07 3.09 2.75 2.87 3.01 2.99 3.04 3.17 3.58 4.01 4.66 4.99 4.79 3.75 3.54 3.67
 - Juust Gouda, plokk, rasva kuivaines 45-50% [kg] 2.26 2.42 3.28 3.29 3.06 3.29 3.26 2.77 2.74 2.86 3.06 3.05 2.97 2.98 3.02 3.20 2.89 2.95 3.02 3.04 3.13 3.36 3.78 4.47 4.86 5.20 4.99 3.94 3.54 3.68
 - Juust Tilsit, plokk [kg] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 Kohupiim 3-5%, lisanditeta [kg] 2.71